Photo Report

Photo report of the first day of the Conference

Opening Ceremony

 

Photo: Elena Afansjeva, Dariya Sheshunova, Kseniya Romanova, Anna Sokolovskaya, Juliya Vorobjova, Evgeniya Turkova, Andrey Maksimov

Video: Vladimir Zemlyanov

 

 

 

 

 

Contact us


secretary@itnt-conf.org - Executive Secretary

The address: 151 Molodogvardeyskaya St., Samara, Russia, 443001

Gallery


team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
team9
Back to Top